Uniwersytet w BiałymstokuWydział Biol.-Chem.
Instytut Biologii


POMIARY Z BIEŻĄCEGO MIESIĄCA/Someplace somewhere summary report
Za okres/Covering the period 1 lipiec to 26 lipiec

Raport jest automatycznie generowany codziennie o godz.00.00
This report is automatically generated every day at Midnight


Wartości maksymalne i minimalne/Maximums & minimums

Temperatura max./Maximum temperature: +29,8 °C at 15:56:00 on 10 lipca
Temperatura min./ Minimum temperature: +10,7 °C at 03:12:00 on 07 lipca

Wilgotność max./Maximum humidity: 93 % at 07:14:00 on 24 lipca
Wilgotność min./Minimum humidity: 19 % at 14:07:00 on 07 lipca

Punkt rosy max./Maximum dew point: +18 °C at 18:15:00 on 11 lipca
Punkt rosy min./Minimum dew point: -1 °C at 17:45:00 on 07 lipca

Temperatura odczuwalna max./Minimum wind chill: +0 °C at 09:38:00 on 26 lipca
Indeks cieplny min./Maximum heat index: +29,9 °C at 13:55:00 on 11 lipca

Ciśnienie max./Maximum barometric pressure: 997 hPa at 12:26:00 on 18 lipca
Ciśnienie min./Minimum barometric pressure: 974 hPa at 08:41:00 on 26 lipca

Prędkość wiatru max./Maximum wind gust: 24,8 km/h from 2° at 15:27:00 on 04 lipca

Temperatura wew. max./Maximum indoor temperature: +24,9 °C at 14:15:00 on 24 lipca
Temperatura wew.min./Minimum indoor temperature: +18,9 °C at 08:33:00 on 05 lipca


Wartości średnie/Averages

Średnia temperatura/Average temperature: +19 °C
Temperatura średnia max./Average maximum temperature: +24,7 °C
Temperatura średnia min./Average minimum temperature: +13,3 °C

Średnia wilgotność/Average humidity: 56 %
Wilgotność śrenia max./Average maximum humidity: 82 %
Wilgotność średnia min./Average minimum humidity: 31 %

Średni punkt rosy/Average dew point: +8,1 °C
Punkt rosy średni max./Average maximum dew point: +12,6 °C
Punkt rosy średni min./Average minimum dew point: +3,7 °C

Średnia temperatura odczuwalna min./Average minimum wind chill: +11,1 °C
Średni indeks ciepła max./Average maximum heat index: +25,4 °C

Średnie ciśnienie/Average barometric pressure: 988,4 hPa
Średnie ciśnienie max./Average maximum barometric pressure: 990,7 hPa
Średnie ciśnienie min./Average minimum barometric pressure: 986 hPa

Średnia temperatura wew./Average indoor temperature: +22,5 °C
Średnia max. temperatura wew./Average maximum indoor temperature: +23,5 °C
Średnie min. temperatura wew./Average minimum indoor temperature: +21,5 °C


Opady sumaryczne/Rainfall summary:
(Zapis z 24 godzin od wskazanej daty/Entries are for the 24 hours ending at the indicated date)

18th lipiec - (3 mm)
19th lipiec - (2 mm)
26th lipiec - (2 mm)

Liczba dni z deszczem/Numbers of rain days: 3
Maksymalna wielkość opadu/Maximum rainfall rate: 999 mm/hour at 09:54:00 on 13 lipca
Całkowity opad/Total rainfall for lipiec: 7 mm
Liczba dni z opadem/Days since rain: 0
Wielkość ostatniego opadu/Last rain amount: 2 mm

Średnia dzienna prędkość wiatru max./ Average of daily peak wind gusts: 12,4 km/h
Średni kierunek wiatru/Average of daily peak wind gust direction: 146°

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Biologiczno-Chemiczny | Instytut Biologii | Webmaster