Uniwersytet w BiałymstokuWydział Biol.-Chem.
Instytut Biologii


POMIARY Z BIEŻˇCEGO MIESIˇCA/Someplace somewhere summary report
Za okres/Covering the period 1 wrzesień to 24 wrzesień

Raport jest automatycznie generowany codziennie o godz.00.00
This report is automatically generated every day at Midnight


Warto¶ci maksymalne i minimalne/Maximums & minimums

Temperatura max./Maximum temperature: +24,3 °C at 16:01:00 on 10 września
Temperatura min./ Minimum temperature: +8,6 °C at 06:45:00 on 16 września

Wilgotno¶ć max./Maximum humidity: 95 % at 23:17:00 on 07 września
Wilgotno¶ć min./Minimum humidity: 30 % at 14:16:00 on 19 września

Punkt rosy max./Maximum dew point: +16 °C at 06:49:00 on 12 września
Punkt rosy min./Minimum dew point: +1 °C at 16:26:00 on 19 września

Temperatura odczuwalna max./Minimum wind chill: +2 °C at 17:42:00 on 18 września
Indeks cieplny min./Maximum heat index: +25,1 °C at 16:03:00 on 10 września

Ci¶nienie max./Maximum barometric pressure: 1002 hPa at 23:59:00 on 24 września
Ci¶nienie min./Minimum barometric pressure: 970 hPa at 05:40:00 on 18 września

Prędko¶ć wiatru max./Maximum wind gust: 29,5 km/h from 0° at 17:42:00 on 18 września

Temperatura wew. max./Maximum indoor temperature: +25,2 °C at 12:35:00 on 19 września
Temperatura wew.min./Minimum indoor temperature: +17,2 °C at 10:14:00 on 08 września


Warto¶ci ¶rednie/Averages

¦rednia temperatura/Average temperature: +15,2 °C
Temperatura ¶rednia max./Average maximum temperature: +18,3 °C
Temperatura ¶rednia min./Average minimum temperature: +12,1 °C

¦rednia wilgotno¶ć/Average humidity: 71 %
Wilgotno¶ć ¶renia max./Average maximum humidity: 88 %
Wilgotno¶ć ¶rednia min./Average minimum humidity: 54 %

¦redni punkt rosy/Average dew point: +9,4 °C
Punkt rosy ¶redni max./Average maximum dew point: +12,1 °C
Punkt rosy ¶redni min./Average minimum dew point: +6,6 °C

¦rednia temperatura odczuwalna min./Average minimum wind chill: +9,8 °C
¦redni indeks ciepła max./Average maximum heat index: +24,1 °C

¦rednie ci¶nienie/Average barometric pressure: 986,3 hPa
¦rednie ci¶nienie max./Average maximum barometric pressure: 989 hPa
¦rednie ci¶nienie min./Average minimum barometric pressure: 983,6 hPa

¦rednia temperatura wew./Average indoor temperature: +21,1 °C
¦rednia max. temperatura wew./Average maximum indoor temperature: +22,3 °C
¦rednie min. temperatura wew./Average minimum indoor temperature: +19,9 °C


Opady sumaryczne/Rainfall summary:
(Zapis z 24 godzin od wskazanej daty/Entries are for the 24 hours ending at the indicated date)

3rd wrzesień - (8 mm)
4th wrzesień - (39 mm)
5th wrzesień - (6 mm)
7th wrzesień - (17 mm)
8th wrzesień - (1 mm)
11th wrzesień - (4 mm)
12th wrzesień - (7 mm)
13th wrzesień - (1 mm)
14th wrzesień - (3 mm)
15th wrzesień - (5 mm)
17th wrzesień - (2 mm)
18th wrzesień - (14 mm)
21st wrzesień - (16 mm)

Liczba dni z deszczem/Numbers of rain days: 13
Maksymalna wielko¶ć opadu/Maximum rainfall rate: 32 mm/hour at 12:30:00 on 12 września
Całkowity opad/Total rainfall for wrzesień: 123 mm
Liczba dni z opadem/Days since rain: 3
Wielko¶ć ostatniego opadu/Last rain amount: 16 mm

¦rednia dzienna prędko¶ć wiatru max./ Average of daily peak wind gusts: 15,8 km/h
¦redni kierunek wiatru/Average of daily peak wind gust direction: 152°

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Biologiczno-Chemiczny | Instytut Biologii | Webmaster