Uniwersytet w BiałymstokuWydział Biol.-Chem.
Instytut Biologii


POMIARY Z BIEŻĄCEGO MIESIĄCA/Someplace somewhere summary report
Za okres/Covering the period 1 marzec to 18 marzec

Raport jest automatycznie generowany codziennie o godz.00.00
This report is automatically generated every day at Midnight


Wartości maksymalne i minimalne/Maximums & minimums

Temperatura max./Maximum temperature: +13,5 °C at 14:16:00 on 12 marca
Temperatura min./ Minimum temperature: -16,4 °C at 06:46:00 on 02 marca

Wilgotność max./Maximum humidity: 96 % at 09:14:00 on 08 marca
Wilgotność min./Minimum humidity: 20 % at 13:28:00 on 18 marca

Punkt rosy max./Maximum dew point: +4 °C at 08:45:00 on 14 marca
Punkt rosy min./Minimum dew point: -25 °C at 06:51:00 on 02 marca

Temperatura odczuwalna max./Minimum wind chill: -20 °C at 04:45:00 on 04 marca
Indeks cieplny min./There are no valid heat index entries in the almanac

Ciśnienie max./Maximum barometric pressure: 1001 hPa at 02:57:00 on 01 marca
Ciśnienie min./Minimum barometric pressure: 971 hPa at 06:57:00 on 13 marca

Prędkość wiatru max./Maximum wind gust: 21,2 km/h from 14° at 21:46:00 on 16 marca

Temperatura wew. max./Maximum indoor temperature: +27,7 °C at 12:26:00 on 15 marca
Temperatura wew.min./Minimum indoor temperature: +16,7 °C at 07:50:00 on 02 marca


Wartości średnie/Averages

Średnia temperatura/Average temperature: +0,2 °C
Temperatura średnia max./Average maximum temperature: +4,5 °C
Temperatura średnia min./Average minimum temperature: -4 °C

Średnia wilgotność/Average humidity: 56 %
Wilgotność śrenia max./Average maximum humidity: 71 %
Wilgotność średnia min./Average minimum humidity: 42 %

Średni punkt rosy/Average dew point: -8,4 °C
Punkt rosy średni max./Average maximum dew point: -5,2 °C
Punkt rosy średni min./Average minimum dew point: -11,6 °C

Średnia temperatura odczuwalna min./Average minimum wind chill: -8 °C
Średni indeks ciepła max./There are no valid heat index entries in the almanac

Średnie ciśnienie/Average barometric pressure: 983,1 hPa
Średnie ciśnienie max./Average maximum barometric pressure: 986,2 hPa
Średnie ciśnienie min./Average minimum barometric pressure: 980 hPa

Średnia temperatura wew./Average indoor temperature: +20,6 °C
Średnia max. temperatura wew./Average maximum indoor temperature: +22,6 °C
Średnie min. temperatura wew./Average minimum indoor temperature: +18,5 °C


Opady sumaryczne/Rainfall summary:
(Zapis z 24 godzin od wskazanej daty/Entries are for the 24 hours ending at the indicated date)

7th marzec - (1 mm)
9th marzec - (3 mm)
11th marzec - (4 mm)

Liczba dni z deszczem/Numbers of rain days: 3
Maksymalna wielkość opadu/Maximum rainfall rate: 11 mm/hour at 18:09:00 on 09 marca
Całkowity opad/Total rainfall for marzec: 8 mm
Liczba dni z opadem/Days since rain: 7
Wielkość ostatniego opadu/Last rain amount: 4 mm

Średnia dzienna prędkość wiatru max./ Average of daily peak wind gusts: 15,2 km/h
Średni kierunek wiatru/Average of daily peak wind gust direction: 145°

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Biologiczno-Chemiczny | Instytut Biologii | Webmaster