Uniwersytet w BiałymstokuWydział Biol.-Chem.
Instytut Biologii


Dodatkowe dane meteorologiczne/Additional weather data

Bieżące warunki/Current Conditions


Temperatura zwilżonego termometru/Wet Bulb Temp.

+3.9 °C
Różnica psychrometryczna/Wet Bulb Depression +1.5 °C
Przybliżona teoretycznie podstawa chmur Cu
Estimated base height of Cu cloud
425 meters. (1394 feet)
   
Dane z ostatnich 24 godzin
Data for the 24 hours prior to Midnight
 
Temperatura maksymalna/Maximum Temperature
+1.3 °C at 23:59
Temperatura minimalna/Minimum Temperature
-2.6 °C at 07:11
Wilgotność maksymalna/Maximum Humidity
87 % at 08:49
Wilgotność minimalna/Minimum Humidity
65 % at 13:44
Poryw wiatru/Max.Wind Speed (gust)
13 km/h, 163° at 22:42
Ciśnienie maksymalne/Max.Barometric Pressure 991 hPa at 23:45
Ciśnienie minimalne/Min.Barometric Pressure 988 hPa at 04:00
Opad maksymalny/Max.Rainfall Rate
nil
Opad z ostatnich 24 godzin
Rainfall for the 24 hours prior to Midnight
0 mm
Punkt rosy maksymalny/Max.Dew Point
-3 °C at 23:59
Punkt rosy minimalny/Min. Dew POint
-5 °C at 14:32
Minimalna temperatura odczuwalna/Min. Wind Chill -6 °C at 07:15
 
Wartości ekstremalne od 31 marca 2005
Extremes since 31 march 2005
 
Temperatura maksymalna/Max. Temperature
+34.5 °C at 14:32 on 01 sierpnia
Temperatura minimalna/Min. Temperature
-19.6 °C at 07:54 on 07 stycznia
Wilgotność maksymalna/Max. Humidity
97 % at 03:35 on 26 paŸdziernika
Wilgotność minimalna/Minimum Humidity
15 % at 14:00 on 20 maja
Poryw wiatru maksymalny/Max. Wind (gust)
182.2 km/h, 23° at 11:07 on 20 stycznia
Opad całkowity/Total Rainfall
82 mm of rain since 00:00 on 01 stycznia


Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Biologiczno-Chemiczny | Instytut Biologii | Webmaster