Uniwersytet w BiałymstokuWydział Biol.-Chem.
Instytut Biologii


Dodatkowe dane meteorologiczne/Additional weather data

Bieżące warunki/Current Conditions


Temperatura zwilżonego termometru/Wet Bulb Temp.

-6.5 °C
Różnica psychrometryczna/Wet Bulb Depression +0.6 °C
Przybliżona teoretycznie podstawa chmur Cu
Estimated base height of Cu cloud
262 meters. (860 feet)
   
Dane z ostatnich 24 godzin
Data for the 24 hours prior to Midnight
 
Temperatura maksymalna/Maximum Temperature
-7 °C at 18:42
Temperatura minimalna/Minimum Temperature
-11.1 °C at 22:03
Wilgotność maksymalna/Maximum Humidity
80 % at 22:52
Wilgotność minimalna/Minimum Humidity
62 % at 11:54
Poryw wiatru/Max.Wind Speed (gust)
13 km/h, 45° at 21:42
Ciśnienie maksymalne/Max.Barometric Pressure 1005 hPa at 23:43
Ciśnienie minimalne/Min.Barometric Pressure 997 hPa at 02:28
Opad maksymalny/Max.Rainfall Rate
nil
Opad z ostatnich 24 godzin
Rainfall for the 24 hours prior to Midnight
0 mm
Punkt rosy maksymalny/Max.Dew Point
-10 °C at 01:44
Punkt rosy minimalny/Min. Dew POint
-14 °C at 22:16
Minimalna temperatura odczuwalna/Min. Wind Chill -18 °C at 21:42
 
Wartości ekstremalne od 31 marca 2005
Extremes since 31 march 2005
 
Temperatura maksymalna/Max. Temperature
+7.1 °C at 07:02 on 01 stycznia
Temperatura minimalna/Min. Temperature
-11.1 °C at 22:03 on 23 stycznia
Wilgotność maksymalna/Max. Humidity
98 % at 09:41 on 03 stycznia
Wilgotność minimalna/Minimum Humidity
41 % at 13:35 on 16 stycznia
Poryw wiatru maksymalny/Max. Wind (gust)
23.4 km/h, 14° at 10:56 on 07 stycznia
Opad całkowity/Total Rainfall
0 mm of rain since 00:00 on 01 stycznia


Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Biologiczno-Chemiczny | Instytut Biologii | Webmaster