Uniwersytet w BiałymstokuWydział Biol.-Chem.
Instytut Biologii


Dodatkowe dane meteorologiczne/Additional weather data

Bieżące warunki/Current Conditions


Temperatura zwilżonego termometru/Wet Bulb Temp.

+18 °C
Różnica psychrometryczna/Wet Bulb Depression +3.6 °C
Przybliżona teoretycznie podstawa chmur Cu
Estimated base height of Cu cloud
700 meters. (2296 feet)
   
Dane z ostatnich 24 godzin
Data for the 24 hours prior to Midnight
 
Temperatura maksymalna/Maximum Temperature
+32 °C at 15:48
Temperatura minimalna/Minimum Temperature
+20.9 °C at 23:54
Wilgotność maksymalna/Maximum Humidity
85 % at 06:25
Wilgotność minimalna/Minimum Humidity
22 % at 15:56
Poryw wiatru/Max.Wind Speed (gust)
19.8 km/h, 332° at 11:44
Ciśnienie maksymalne/Max.Barometric Pressure 984 hPa at 23:59
Ciśnienie minimalne/Min.Barometric Pressure 982 hPa at 16:57
Opad maksymalny/Max.Rainfall Rate
nil
Opad z ostatnich 24 godzin
Rainfall for the 24 hours prior to Midnight
0 mm
Punkt rosy maksymalny/Max.Dew Point
+20 °C at 07:07
Punkt rosy minimalny/Min. Dew POint
+6 °C at 16:03
Minimalna temperatura odczuwalna/Min. Wind Chill +20 °C at 23:53
 
Wartości ekstremalne od 31 marca 2005
Extremes since 31 march 2005
 
Temperatura maksymalna/Max. Temperature
+32.9 °C at 13:39 on 30 maja
Temperatura minimalna/Min. Temperature
-16.4 °C at 06:46 on 02 marca
Wilgotność maksymalna/Max. Humidity
98 % at 09:41 on 03 stycznia
Wilgotność minimalna/Minimum Humidity
15 % at 16:00 on 09 czerwca
Poryw wiatru maksymalny/Max. Wind (gust)
31 km/h, 334° at 11:03 on 30 stycznia
Opad całkowity/Total Rainfall
0 mm of rain since 00:00 on 01 stycznia


Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Biologiczno-Chemiczny | Instytut Biologii | Webmaster