Uniwersytet w BiałymstokuWydział Biol.-Chem.
Instytut Biologii


Dodatkowe dane meteorologiczne/Additional weather data

Bieżące warunki/Current Conditions


Temperatura zwilżonego termometru/Wet Bulb Temp.

+0.4 °C
Różnica psychrometryczna/Wet Bulb Depression +3.6 °C
Przybliżona teoretycznie podstawa chmur Cu
Estimated base height of Cu cloud
2375 meters. (7789 feet)
   
Dane z ostatnich 24 godzin
Data for the 24 hours prior to Midnight
 
Temperatura maksymalna/Maximum Temperature
+7.6 °C at 13:15
Temperatura minimalna/Minimum Temperature
-5.4 °C at 23:32
Wilgotność maksymalna/Maximum Humidity
44 % at 23:59
Wilgotność minimalna/Minimum Humidity
20 % at 13:28
Poryw wiatru/Max.Wind Speed (gust)
16.2 km/h, 16° at 09:31
Ciśnienie maksymalne/Max.Barometric Pressure 998 hPa at 11:42
Ciśnienie minimalne/Min.Barometric Pressure 995 hPa at 23:59
Opad maksymalny/Max.Rainfall Rate
nil
Opad z ostatnich 24 godzin
Rainfall for the 24 hours prior to Midnight
0 mm
Punkt rosy maksymalny/Max.Dew Point
-13 °C at 13:15
Punkt rosy minimalny/Min. Dew POint
-21 °C at 21:52
Minimalna temperatura odczuwalna/Min. Wind Chill -7 °C at 10:34
 
Wartości ekstremalne od 31 marca 2005
Extremes since 31 march 2005
 
Temperatura maksymalna/Max. Temperature
+13.5 °C at 14:16 on 12 marca
Temperatura minimalna/Min. Temperature
-16.4 °C at 06:46 on 02 marca
Wilgotność maksymalna/Max. Humidity
98 % at 09:41 on 03 stycznia
Wilgotność minimalna/Minimum Humidity
20 % at 14:24 on 19 marca
Poryw wiatru maksymalny/Max. Wind (gust)
31 km/h, 334° at 11:03 on 30 stycznia
Opad całkowity/Total Rainfall
0 mm of rain since 00:00 on 01 stycznia


Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Biologiczno-Chemiczny | Instytut Biologii | Webmaster