Uniwersytet w BiałymstokuWydział Biol.-Chem.
Instytut Biologii


Dodatkowe dane meteorologiczne/Additional weather data

Bieżące warunki/Current Conditions


Temperatura zwilżonego termometru/Wet Bulb Temp.

+11 °C
Różnica psychrometryczna/Wet Bulb Depression +5 °C
Przybliżona teoretycznie podstawa chmur Cu
Estimated base height of Cu cloud
1250 meters. (4100 feet)
   
Dane z ostatnich 24 godzin
Data for the 24 hours prior to Midnight
 
Temperatura maksymalna/Maximum Temperature
+20.1 °C at 14:08
Temperatura minimalna/Minimum Temperature
+10.9 °C at 07:11
Wilgotność maksymalna/Maximum Humidity
82 % at 08:01
Wilgotność minimalna/Minimum Humidity
36 % at 14:10
Poryw wiatru/Max.Wind Speed (gust)
16.2 km/h, 157° at 20:59
Ciśnienie maksymalne/Max.Barometric Pressure 1002 hPa at 23:59
Ciśnienie minimalne/Min.Barometric Pressure 999 hPa at 06:11
Opad maksymalny/Max.Rainfall Rate
nil
Opad z ostatnich 24 godzin
Rainfall for the 24 hours prior to Midnight
0 mm
Punkt rosy maksymalny/Max.Dew Point
+9 °C at 01:10
Punkt rosy minimalny/Min. Dew POint
+4 °C at 23:59
Minimalna temperatura odczuwalna/Min. Wind Chill +10.9 °C at 07:11
 
Wartości ekstremalne od 31 marca 2005
Extremes since 31 march 2005
 
Temperatura maksymalna/Max. Temperature
+34.5 °C at 14:32 on 01 sierpnia
Temperatura minimalna/Min. Temperature
-19.6 °C at 07:54 on 07 stycznia
Wilgotność maksymalna/Max. Humidity
97 % at 14:49 on 21 stycznia
Wilgotność minimalna/Minimum Humidity
15 % at 14:00 on 20 maja
Poryw wiatru maksymalny/Max. Wind (gust)
182.2 km/h, 23° at 11:07 on 20 stycznia
Opad całkowity/Total Rainfall
225 mm of rain since 00:00 on 01 stycznia


Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Biologiczno-Chemiczny | Instytut Biologii | Webmaster