Uniwersytet w BiałymstokuWydział Biol.-Chem.
Instytut Biologii


Dodatkowe dane meteorologiczne/Additional weather data

Bieżące warunki/Current Conditions


Temperatura zwilżonego termometru/Wet Bulb Temp.

+15.4 °C
Różnica psychrometryczna/Wet Bulb Depression +9.9 °C
Przybliżona teoretycznie podstawa chmur Cu
Estimated base height of Cu cloud
2412 meters. (7912 feet)
   
Dane z ostatnich 24 godzin
Data for the 24 hours prior to Midnight
 
Temperatura maksymalna/Maximum Temperature
+20.6 °C at 17:55
Temperatura minimalna/Minimum Temperature
+14.5 °C at 23:59
Wilgotność maksymalna/Maximum Humidity
90 % at 03:55
Wilgotność minimalna/Minimum Humidity
42 % at 18:16
Poryw wiatru/Max.Wind Speed (gust)
20.5 km/h, 6° at 13:54
Ciśnienie maksymalne/Max.Barometric Pressure 980 hPa at 23:59
Ciśnienie minimalne/Min.Barometric Pressure 974 hPa at 08:41
Opad maksymalny/Max.Rainfall Rate
2 mm/hour at 09:41
Opad z ostatnich 24 godzin
Rainfall for the 24 hours prior to Midnight
2 mm
Punkt rosy maksymalny/Max.Dew Point
+17 °C at 01:45
Punkt rosy minimalny/Min. Dew POint
+7 °C at 19:34
Minimalna temperatura odczuwalna/Min. Wind Chill +0 °C at 09:38
 
Wartości ekstremalne od 31 marca 2005
Extremes since 31 march 2005
 
Temperatura maksymalna/Max. Temperature
+34.1 °C at 13:51 on 29 czerwca
Temperatura minimalna/Min. Temperature
-19.6 °C at 07:54 on 07 stycznia
Wilgotność maksymalna/Max. Humidity
97 % at 14:49 on 21 stycznia
Wilgotność minimalna/Minimum Humidity
15 % at 14:00 on 20 maja
Poryw wiatru maksymalny/Max. Wind (gust)
182.2 km/h, 23° at 11:07 on 20 stycznia
Opad całkowity/Total Rainfall
2 mm of rain since 00:00 on 01 stycznia


Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Biologiczno-Chemiczny | Instytut Biologii | Webmaster